18 de novembre del 2009

Veganisme definit

 

Veganisme definit

Leslie Cross

Primavera de 1951


Recentment la Vegan Society ha adoptat una sèrie de punts revisats i ampliats que, entre altres coses, serviran per aclarir els objectius cap als quals el moviment aspira.

El propòsit de l’associació i el significat de la paraula “veganisme”, que fins ara han estat objecte de suposicions i preferències personals, ara es defineixen de la següent manera:

“L’objectiu de l’Associació ha de ser posar fi a l’explotació dels animals per part de l’home” i “La paraula veganisme significarà la doctrina que l’home ha de viure sense explotar els animals.”

L’Associació es compromet “en virtut del seu objectiu” a “intentar acabar amb l’ús d’animals per a l’alimentació, productes bàsics, feina, caça, experimentació, i tots els altres usos que impliquin l’explotació de la vida animal per part de l’home”.

Poden ser membres de l’Associació tots aquells que desitgin compartir el nostre objectiu i que es comprometin a viure tan a prop de l’ideal com ho permetin les circumstàncies personals. Un membre d’aquesta comunitat no fa una promesa quant al comportament, però sí que es declara d’acord amb l’objectiu. La porta és oberta i l’organització dona la benvinguda a tots aquells que se sentin capaços de donar-hi suport. La direcció i la gestió de la feina, però, corresponen als membres.

El sentit d’aquesta iniciativa és fer del veganisme un cas únic entre els moviments relacionats amb el benestar animal. Per aquest motiu s’ha materialitzat en una totalitat i no, com els altres moviments, en una abstracció. Quan els altres moviments es preocupen de sectors determinats –i per tant van directament a les pràctiques més que als principis- el veganisme és en si mateix un principi, del qual se’n deriven de manera lògica certes pràctiques.

Si, per exemple, el principi del veganisme s’aplica a la dieta, llavors aquesta no ha d’incorporar cap aliment derivat dels animals. Algú podria adoptar aquest tipus de dieta per una varietat de motius: humanitaris, de salut, o per gust. Però aleshores es faria per una qüestió personal que podria canviar. El veganisme, per contra, és un principi –que l’home no té dret a explotar els altres animals per als seus propis fins- que no canvia. La dieta vegana es compon, per tant, de fruites, llavors, verdures, i altres productes saludables que no provinguin dels animals, i exclou els carn, peix, aus, ous, mel i llet animal i els seus derivats.

En un món vegà, els altres animals serien reintegrats en l’equilibri i la salut de la natura tal i com és en sí mateixa. D’aquesta manera, podria ser corregit un gran error històric, l’efecte del qual deu haver estat majúscul sobre el curs de l’evolució. La idea que els nostres germans animals puguin ser usats per l’home pel seu propi profit seria tan estanya al pensament que resultaria gairebé impensable. Sota aquest punt de vista, el veganisme no és tant benestar com alliberament, pels animals i per la ment i el cor de l’home; ja que no es tracta de fer més suportable la relació que hi ha actualment, sinó de reconèixer que aquesta és una relació entre amo i esclau, la qual ha de ser abolida abans que pugui ser construïda una alternativa millor i més adequada.

El veganisme és en realitat l’afirmació que on hi hagi amor, l’explotació ha de desaparèixer. Aquest pensament té una continuïtat històrica amb el moviment que cercava la llibertat dels esclaus humans i, al posar-lo en pràctica, qualsevol error fonamental comès per l’home contra els animals ha de desaparèixer immediatament. L’essència del veganisme està en el poder de la compassió; la màxima expressió de l’amor que l’home és capaç de fer. Alguna cosa que es dona sense esperar res a canvi. I com que s’alliberaria a sí mateixa de molts altres prejudicis sorgits del pitjor aspecte de la pròpia naturalesa, el benefici que la humanitat podria obtenir seria incalculable.
 

Leslie Cross, Vicepresident de la Vegan Society
39, Willow Crescent East, Uxbridge, Middx

 

----------------------------------------------

Text original en anglès: Veganism Defined


Butlletí de la Vegan Society: The Vegan Spring 1951

----------------------------------------------  

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada