12 de desembre de 2010

Veganisme i ateisme des de la perspectiva moral dels Drets Animals

«Cal assentar la vida en allò més segur, en allò més demostrable; no, com fins ara, en allò més llunyà, en allò més indeterminable, en allò més nebulós de l'horitzó.» ~ Friedrich Nietzsche


Considero que hi ha una idea en què estem d'acord tots els escèptics i racionalistes, és la següent: hem de rebutjar totes aquelles creences que no es fonamenten en les evidències i la lògica. Especialment aquelles que es pot demostrar que són falses o necessàriament impossibles. Aquestes creences estan promogudes per la superstició. Són nocives per a la nostra racionalitat, per a la nostra convivència i el respecte pels individus. I està demostrat que promouen actituds fanàtiques i violentes que causen innombrables víctimes arreu del món.

La creença que existeix un poderós ésser superior a tots nosaltres és una de les característiques de la religió i és una creença sense fonament en les evidències ni en la lògica. Però de la mateixa manera és igual de falsa i irracional la creença
semblant que l'ésser humà és un ésser superior als altres animals: la pretesa superioritat humana.

Acceptar com a veritables creences que són falses mai no ens fa ser millors persones. Ser crèduls o irracionals no ens fa ser millors. El pensament racional ens mostra que la religió no es basa en cap evidència; solament en la imaginació humana. La religió no té cap evidència a favor seu i sembla estar motivada simplement per la ignorància, el prejudici, o algun trastorn psicològic –com podria ser una por
obsessiva a la mort.

Hi ha un conflicte inevitable entre ètica i religió. L'ètica ens diu com hem de viure moralment. La religió també intenta donar-nos unes pautes de conducta a què suposadament estem obligats.

Podem arribar a pensar que no té importància que algú tingui creences religioses mentre no perjudiqui ningú. Però la realitat no sol ser així. També podríem dir que no importa que algú cregui que els blancs són superiors als negres, o que els homes són superiors a les dones, o que els humans són superiors a la resta d'animals, mentre que no faci mal a ningú. Però aquestes idees provoquen necessàriament conductes perjudicials. Passa el mateix amb la religió. Passa el mateix amb l'especisme.

Que la religió ens perverteix la racionalitat es pot veure en aquest cas exposat pel professor Gary Francione:

«Moltes persones pensen que quan un animal escapa de la mort així, es tracta d'alguna mena de senyal divina. Aquests tipus d'esdeveniments, irònicament, reforcen la idea que, pel fet que no hi ha cap intervenció divina per a tots els altres animals que són assassinats als refugis o als escorxadors, aleshores aquesta és la manera com les coses han de ser per a aquells altres animals. Són assassinats com a part de l'ordre natural.»

Aquesta és una prova més de la irracionalitat del pensament religiós: treure conclusions imaginant entitats que no es poden demostrar de cap manera, per justificar algun tipus de fet o de conducta. En aquest cas, la religió serveix per a justificar l'explotació animal.

No obstant això, en lloc d'assenyalar aquest gran error, que ens erosiona la racionalitat i la capacitat moral, el professor Francione prefereix opinar sobre el que suposadament Déu pensaria, si existís, respecte d'aquest fet. És a dir, contesta una fantasia amb una altra fantasia, quan allò apropiat seria reivindicar el paper central de la raó a la nostra vida, la qual exclou necessàriament la religió.

Quina és la diferència essencial entre creure en Déu, el Pare Noël o els Reis de l'Orient, i creure que els humans som éssers radicalment diferents i superiors a la resta d'animals i que estem legitimats a explotar-los? Cap. Totes són creences fabricades simplement per a fer-nos sentir millor –com estupefaents– i que no tenen cap connexió amb la realitat.

Aquesta creença –l'antropocentrisme moral– és nociva per a la nostra racionalitat, i especialment per a la nostra convivència amb altres animals i el respecte que els devem. I està demostrat que promou actituds fanàtiques i violentes que causen innombrables víctimes innocents a tot el món.