Sobre aquest blog


 

 Nota prèvia dels traductors: 

 Tota la informació publicada en aquest blog té un caràcter educatiu i ha estat traduïda directament del blog original en castellà Filosofía Vegana, de Luís Tovar, amb el permís de l'autor. Aquest blog està en constant construcció i, a mesura que es tradueixin més articles, s'actualitzaran els enllaços autoreferenciats (a altres entrades del mateix blog). En el cas que els enllaços duguin a articles d'altres blogs o webs, aquests (per ara), mantindran la llengua original.

Aquest blog en català s'ha començat a publicar l'any 2021. Tot i això, la data de les diferents entrades correspon a la de l'article original per tal de poder respectar l'estructura i la coherència entre els dos blogs.

Molts dels assajos publicats en la versió original tenen un gruix important de comentaris i discussions dels lectors i del propi autor que profunditzen, qüestionen, aclareixen i amplien la informació donada, essent gairebé i, en alguns casos, assajos independents prou rellevants. Creiem que no és la nostra tasca traduir-los per ara, però us convidem a fer-hi un cop d'ull si poden ser del vostre interès. 

A l'hora de prendre la decisió de traduir el blog "Filosofía Vegana" ha prevalgut la idea de la importància de fer arribar les reflexions de l'autor d'una manera clara i diàfana, sense cap aportació subjectiva per part de l'equip de voluntaris de Vegans en Xarxa, que actuem com un intermediari i altaveu. No seria adequat relacionar, en aquest cas, les idees presentades, a qualsevol dels activistes voluntaris que han traduït o han posat veu als articles. (Properament en podcasts).

Per a més informació o davant de qualsevol aclariment, errada, suggerència o possibilitat que pugueu col·laborar en la traducció d'algun article, no dubteu en visitar la pàgina Vegans en Xarxa d'aquest mateix bloc, el web central Vegans en Xarxa (encara no operatiu) o contactar-nos mitjançant els correus filosofiaveganaencatala@gmail.com o vegansenxarxa@gmail.com.  


Gaudiu, instruïu-vos i difoneu l'educació vegana.

 


 

  • Filosofia Vegana és un projecte activista que té com a objectiu habilitar un espai per a informar, reflexionar i debatre sobre veganisme, sobre especisme i, en general, sobre la qüestió moral de la nostra relació amb els altres animals. Des d’una perspectiva més global, aquest blog tracta sobre ètica i filosofia moral. La base de la qual partim és la raó. Per tant allò rellevant són els raonaments objectius i les evidències. Tots els arguments seran examinats a la llum de la lògica i la comprovació empírica.


  • Els comentaris han de tenir relació directa amb la temàtica d’aquest blog. No necessàriament amb la qüestió específica que es tracti a cada article, sinó en general amb el tema de l’especisme, el veganisme i la relació moral que tenim amb els altres animals.


  • No es permeten insults, amenaces o qualsevol tipus de violència verbal. Tampoc es permeten crits –escriure paraules en majúscules. Aquest és un espai de diàleg en el que ha de prevaldre la comunicació cordial. S’agraeix especialment que els comentaris siguin argumentats i expressats de forma correcta.


  • Sovint faig servir la primera persona del plural per a referir-me a tots aquells que som responsables dels propis actes –tots els que som agents morals. I també per a referir-me a tots aquells que formem part activa d’aquesta societat. Així mateix, quan em refereixi a nosaltres els éssers humans, m’estaré referint als humans que som agents morals. No tots els humans som agents morals. Per una qüestió de context cultural i social, resulta necessari denominar els individus fent una referència a l’espècie. De totes maneres, en el context moral l’espècie no té cap rellevància en absolut. No té importància l’espècie d’un individu per estar inclòs a la comunitat moral com una persona amb drets –pacient moral. El mateix es pot determinar a l’hora d’establir la responsabilitat moral. Solament succeeix que, a efectes empírics, tots els agents morals pertanyem a l’espècie humana.


  • Quan parlem dels animals en general en estarem referint als animals sentents, és a dir, que posseeixen la capacitat de sentir. És cert que no tots els éssers catalogats biològicament com a animals són sentents, ja que n’hi ha alguns que fins i tot no tenen sistema nerviós, però tots els éssers que senten són animals. Així que si partim de la base que la característica èticament rellevant és la capacitat de sentir, és raonable i pràctic parlar dels animals com a sinònim dels animals sentents.


  • Aquest blog està sempre en construcció. Això vol dir que els textos publicats no estan mai fixats ni acabats de manera absoluta, sinó que poden ser substancialment modificats al llarg del temps, afegint-hi o corregint-ne alguns paràgrafs, per així expressar millor les idees i els arguments exposats. Aquestes modificacions no afecten tant les idees i els arguments en si mateixos sinó més aviat a la manera en què són explicats. En el cas que es produís un canvi radical de posició sobre alguna qüestió concreta, això serà indicat amb guixades sobre el text corresponent. Per exemple, aquí.


  • Cada entrada d'aquest blog és una pàgina més afegida a un quadern -un blog- que engloba un seguit de qüestions intrínsecament relacionades entre si. Per tant, és recomanable llegir-ne almenys una gran part per a poder tenir un coneixement més exacte dels temes que es tracten. A més, a cada entrada es podrà veure que algunes paraules i frases són remarcades en negreta, tal i com es pot veure en aquest mateix article, cosa que indicarà que contenen enllaços a altres textos en els que s'amplia la informació i l’argumentació sobre el tema al que  s’està fent referència.


Gràcies per llegir i participar en aquest blog. Espero que us resulti d'utilitat i que a tots ens ajudi per a poder aportar alguna cosa positiva a l'hora de construir una societat millor, és a dir, una societat on prevalgui el respecte per les persones i els seus drets, sense distinció de classe, raça, sexe o espècie.


Filosofia Vegana també és present en diverses xarxes socials:«No ho oblidem: el sentit ple i original de la filosofia no es limita a l'exercici del pensament, sinó de la voluntat i de l'ésser al complet. La filosofia és un mètode de progrés espiritual que aspira a provocar una transformació radical del subjecte. No es tracta tant de conèixer això o allò com de canviar un mateix, d’ésser millor, d’ésser més feliç.» [H.D. Thoreau]

 

«La filosofia en el seu vessant crític -i entenc crític en un sentit ampli- ha estat precisament el saber que ha posat en qüestió tots els fenòmens de dominació, sigui quina sigui la intensitat i la forma que adoptin - política, econòmica, sexual, institucional , etc. Aquesta funció crítica de la filosofia deriva fins a cert punt de l'imperatiu socràtic: ocupa't de tu mateix, és a dir, fonamenta’t en llibertat mitjançant el domini de tu mateix.» [Michel Foucault]

 

«No estic segur en què pensava Marx quan va escriure que "els filòsofs no han fet res més que interpretar de diverses maneres el món, però del que es tracta és de transformar-lo". Volia dir que la filosofia podia canviar el món o que els filòsofs havien d'adoptar la prioritat màxima de canviar el món? Si concloem que fou el primer, llavors podem suposar que es referia a la filosofia en el sentit ampli de la paraula, incloent l'anàlisi de l'ordre social i les idees de per què s’havia de transformar i com. En aquest sentit ampli, la filosofia pot ocupar un lloc, de fet un de crític, en la transformació del món, i els filòsofs, inclosos en la tradició analítica, han assumit aquest esforç tan en la seva obra filosòfica com en el seu activisme.» [Noam Chomsky]

 

«La filosofia no és per a mi un coneixement entre d'altres, és un pla de vida. Qualsevol persona s’ha de sentir cridada a interrogar el món i a interrogar-se a si mateix. Qualsevol persona s’ha sentir convocada a preguntar-se qui és, qui ha estat, qui vol ser, com es relaciona amb els altres. La filosofia no és una disciplina acadèmica, és un pla de vida; tots som cridats a ser filòsofs.» [Juan Mayorga]

 


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada