27 de juny de 2010

Anna Charlton: "Les dones i els animals"

 

«La subjugació de les dones i la subjugació dels animals havien estat companyes properes a les tradicions religioses i filosòfiques d'Occident. Les bases teològiques de la justificació d'aquesta opressió es troben al Gènesi, quan Déu diu a l'home i a la dona “(...) ompliu la terra i domineu-la; sotmeteu els peixos del mar, els ocells del cel i totes les bestioles que s'arrosseguen per terra" [Gènesi, 1, 20-8]. Mentre que "domini" es pot interpretar d'una manera que suggereixi que els humans tenen la posició d'un guardià -abans que la d'un opressor-, als animals se'ls col·loca clarament sobre la Terra per a ser usats i sotmesos pels humans.»

«S'ha demostrat que la subjugació i la domesticació dels animals va proporcionar el prototip per a la subjugació de grups humans, ja sigui mitjançant l'esclavitud, el sexisme, el prejudici basat en la raça, la pertinença a un grup ètnic o l'orientació sexual. A l'esfera de la discriminació en contra de les dones, el reconeixement de la reciprocitat de la identificació entre les dones i els animals ha estat clara.»

«La connexió entre l'opressió de les dones pel sexisme i l'opressió dels animals per l'especisme és vívida i commovedora. L'especisme s'ha de condemnar perquè, de la mateixa manera que el sexisme opera per a oprimir les dones i impedir que participin plenament a la comunitat moral, l'especisme es recolza en criteris irrellevants per a excloure els animals de la comunitat moral.»

 

 ------------------------------------- 

 Llegiu aquí l'article complert, en espanyol

 -------------------------------------